top of page

האפליקציה הייחודית של D SOLAR מאפשרת לכל לקוח לקבל מידע מיידי על ביצועי המערכת הסולארית ועל יעילות התפוקה - וגם על הרווחים !

האפליקציה מתחברת לפורטל הניטור ומבצעת מעקב יומי, חודשי ושנתי על ביצועי המערכת. הניטור מתבצע על ייצור, תפוקות, איתור תקלות ומתן התראה על כל חריגה.

 

הניטור מתחשב באיזור הגיאוגרפי של מיקום המערכת ונתוני מזג אויר וקרינת השמש. ניתן לזהות בעיות שנגרמות מלכלוך על הפנלים, הצללות, ירידות בתפוקה בגלל פנלים תקולים, ממירים עם בעייה, רשת חשמל לא תקינה, בכל בדיקה נבדקים  כ- 300 פרמטרים.


במידה והתקלה נובעת מאחד הפנלים או הממירים - ליווי מול היצרן להפעלת האחריות שניתנה לציוד.

כך ניתן לזהות תקלות מיידיות ולתקן מייד על ידי שיחת טלפון פשוטה או הגעה לאתר

  • בדיקות תקופתיות והמלצות טיפול​

  • חיבור תקשורת למערכות לצורך ניטור באינטרנט

  • ניטור- איתור ירידה בתפוקות ומתן פתרון

  • קשר ישיר מול ספקי פנלים וממירים

  • אישורי תקינות על ידי חשמלאי מוסמך למערכות לכיבוי אש וחברות הביטוח

bottom of page