top of page

אפליקצית D SOLAR מתחברת לפורטל הניטור ומבצעת מעקב יומי, חודשי ושנתי על ביצועי המערכת. הניטור מתבצע על ייצור, תפוקות, איתור תקלות ומתן התראה על כל חריגה. 

הניטור מתחשב באיזור הגיאוגרפי של מיקום המערכת ונתוני מזג אויר וקרינת השמש.
 

ניתן לזהות בעיות שנגרמות מלכלוך על הפנלים, הצללות, ירידות בתפוקה בגלל "מחלה"- PID. במידה והתקלה נובעת מאחד הפנלים או הממירים - ליווי מול היצרן להפעלת האחריות שניתנה לציוד.
 

איך הניטור עובד?

הניטור מבוצע ע"י יחידת התקשורת של המערכת המשדרת את נתוני הייצור מהממירים לאתר האינטרנט של היצרן.

רווח ממערכת סולארית

מערכת הניטור עוקבת אחרי ביצועי המערכת הסולארית ומאפשרת מניעה של הפסדי ייצור ובכך ממקסמת את רווחי בעל מערכת באופן אופטימלי.

רווח ממערכת סולארית
רווח ממערכת סולארית

נתוני הניטור ניתנים לצפייה ע"י בעל המערכת וע"י החברה המתפעלת את המערכת.

רווח ממערכת סולארית
bottom of page