האפליקציה היחודית של D-SOLAR מאפשרת לכל לקוח לקבל מידע מיידי על ביצועי המערכות ועל יעילות התפוקה. האלוגריתם מחשב את אובדן ההכנסה הצפוי ומאפשר ללקוח לקבל החלטות חשובות לגבי טיפול ותיקון המערכת